Blchy

Blchy sú krvsajúce ekoparazity vyskytujúce sa takmer na celom svete, v súčasnosti jednoznačne dominuje Blcha mačacia. V našich podmienkach môžu na človeku parazitovať nasledujúce druhy:

  • Blchy sú schopné počkať na svojho hostiteľa až jeden rok.
  • Na človeku saje krv blcha psia a mačacia.
  • Až 95% blšej populácie žije mimo hostiteľa.
  • Prenášajú pôvodcu ochorenia z mačacieho škrabnutia (Bartonella Henselae).
  • Blcha je medzihostiteľom pásomnice psej.
  • Najčastejšie sajú krv v okolí kotníkov.

Blcha psia

(Ctenocephalides canis)

Blcha psia (Ctenocephalides canis) veľmi ľahko prechádza zo psa a mačky na človeka, jej výskyt je však menej častý ako blchy mačacej.

Blcha mačacia

(Ctenocephalides felis)

Blcha mačacia (Ctenocephalides felis) je veľmi častým parazitom psa a mačky, ktorý môže prechádzať na človeka.

Blcha ľudská

(Pulex irritans)

Blcha ľudská (Pulex irritans) jej výskyt je vzácny, môže dôjsť k prenosu na psa, ktorého uprednostňuje pred mačkou.

 

Blcha mačaciablcha psia má charakteristické priústne a hrudné hrebienky (ctenidia – viz. obr. vyššie). Dĺžka a počet zubov hrebienka slúži k ich rozlíšeniu. Blcha ľudská žiadny hrebienok nemá. V našich podmienkach sa môžeme stretnúť ešte s blchou zajačou (Spilopsyllus cuniculi), ktorá sa ojedinele vyskytuje u psov a mačiek, a taktiež s blchou ježou (Archaeopsylla erinacei), ktorá často parazituje na ježkoch a prechodne môže napadnúť aj psa či mačku.

- Sme profesionáli, máme za sebou stovky domácností zbavených hmyzu -

 

 

Blcha | mačacia | psia | ľudská

Morfológia, vývoj

Blchy sú bezkrídle, krvsajúce parazity s dokonalou premenou. Dospelé jedince dorastajú do veľkosti 2-3 (samičky sú väčšie než samčekovia). Krv sajú len dospelé jedince a väčšinu prijatej krvi vylúčia do prostredia. Tento trus potom slúži ako potrava pre larvy, ktoré sa vyvíjajú mimo hostiteľa. Vývoj od vajíčka cez 3 larválne štádiákuklu po dospelého jedinca trvá za optimálnych podmienok jeden mesiac.

 Hubenie bĺch

Odporúčame nepodceňovať sanáciu prostredia s ohľadom na to, že vývojové štádiá bĺch žijú mimo hostiteľa (až 95% blšej populácie žije vo vonkajšom prostredí). Sanácia spočíva v likvidácii pelechu zvieraťa a v dôkladom očistení priestorov, kde sa zviera najčastejšie vyskytuje. Odporúčame \"nebojovať\" s blchami komerčne dostupnými prípravkami s nízkou reziduálnou účinnosťou a prenechať dezinsekciu zamoreného priestoru preofesionálnej firme. Súčasne, s ošetrením infestovaných miestností insekticídom s reziduálnym účinkom, je potrebné zahájiť antiparazitárny program u zvierat vyskytujúcich sa v domácnosti (napr. veterinárnym antiparazitárnym prípravkom Comfortis).

 Škody

Blchy sú veľmi nepríjemným a obtiažnym parazitom psov a mačiek, s ktorými sa dostávajú do domácnosti. Krv sajú len dospelé jedince, larvy a ostatné vývojové štádiá sú v domácom prostredí najčastejšie lokalizované v miestach odpočinku zvierat. Svojim bodnutím môžu vyvolávať nepríjemné alergické reakcie.

 

Pri každom zásahu sa snažíme zrozumiteľne predať maximálne množstvo informácií o danom škodcovi a spôsobe hubenia. Vždy vystavujeme protokol o vykonanej práci, kde sú uvedené všetky informácie o zásahu a pokyny pre vlastníka ošetreného priestoru.

Ing. Vraník: 0905 454 159, Ing. Dagmar Vraníková: 0905 580 547, Mgr. Vraník: 0907 932 090