Hmyz a roztoče

Hubenie roztočov a hmyzu spadá do dezinsekcie, čo je činnosť vedúca k vyhubeniu týchto, hlavne synatropných druhov článkonožcov (žijúcich v blízkosti človeka).

 - Sme profesionáli, máme za sebou stovky domácností zbavených hmyzu -

Švehla obyčajná (Lepisma saccharina), Svrček domový (Acheta domesticus), Rus domový (Blattella germanica), Šváb obyčajný (Blatta orientalis), Komáre, Muchničky, Pakomáre, Mucha domáca (Musca domestica), Mravec faraónsky (Monomorium pharaonis), Mravec mačinový (Tetramorium caespitum), Osa obyčajná (Paravespula vulgaris), Sršeň obyčajný (Vespa crabro), Voš detská (Pediculus capitis), Ploštica posteľná (Cimex lectularius), Blchy, Vijačka múčna (Ephestia kuehniella)

Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus), Klieštikovec kurí (Dermanyssus gallinae), Roztočník jesenný (Trombicula autumnalis), Kliešťovec holubí (Argas reflexus)

Ing. Vraník: 0905 454 159, Ing. Dagmar Vraníková: 0905 580 547, Mgr. Vraník: 0907 932 090