Ploštica posteľná (Cimex lectularius)

Máme prístup k všetkým publikovaným odborným článkom, klinickým aj laboratórnym štúdiám týkajúcich sa ploštíc a neustále sa v tomto odbore vzdelávame a vstrebávame nové poznatky, ktoré sa snažíme aplikovať do praxe.

Ploštice – ako zistiť, že ich doma máte

Ak si nie ste istí, či máte doma ploštice, je potrebné sa zamerať na predilekčné miesta ich výskytu, a tieto veľmi dôkladne pomocou baterky a lupy prehľadať. V ranných fázach zamorenia často nie je ich prítomnosť zjavná a prípadné kožné lézie sú pripisované iným druhom hmyzu, najčastejšie komárom. Avšak, ak ste poštípaní počas noci a v spálni nenájdete komáre prípadne nie je práve ich sezóna, bude sa pravdepodobne jednať o prítomnosť ploštice posteľnej (blchy štípu nezávisle od dennej doby, kliešť holubí je zase väčšinou spojený s nedávnym alebo súčasným výskytom holubov).

 

 Ploštice - miesta výskytu a kde ich hľadať

Miesta úkrytu sa dajú rozoznať podľa nálezu živých ploštíc, ich zvlečených koží (exuvií), vajíčok a ich obalov či trusu (viz. foto nižšie).

Najčastejšie miesta nálezu ploštíc

 • Konštrukcie postelí, najmä v miestach spojov a častí prilehajúcich k stene či za švami čalúnení.
 • Matrace, ich švy, zipsy, pružiny.
 • Pod tapetami, kobercami, obrazmi, za podlahovými lištami.
 • Nábytok v bezprostrednej blízkosti postele.
 • V silne infestovaných bytových jednotkách či domoch, prakticky kdekoľvek.

Fotografie zo zásahov – miesta výskytu ploštíc 

 - Sme profesionáli, máme za sebou stovky domácností zbavených ploštic -

Čo robiť a nerobiť ak už viete, že máte doma ploštice 

Zistenie, že máte doma ploštice je úplne bezpochyby veľmi nepríjemné a šokujúce. Odporúčame v tomto prvotnom \"šoku\" nevyhadzovať zamorené postele a nábytok – pokiaľ bývate v bytovom dome hrozí výrazné riziko, že pri sťahovaní nábytku roztrúsite ploštice po dome. V nasledujúcich bodoch sú uvedené odporúčania ako sa zachovať pri zistení výskytu ploštíc.

Čo nerobiť:

 • Nesťahuje zamorený nábytok po bytovom dome či byte.
 • Nedávajte nábytok na balkón, pôjd, do pivnice či na verandu.
 • Neprenášajte matrace, posteľné prádlo a veci z úložných priestorov do iných izieb.
 • Neaplikujte komerčne dostupné prípravky: ploštice sú odolné voči veľkej skupine jedov tzv. pyrethroidy, ktoré sú v týchto prípravkoch väčšinou obsiahnuté – aplikáciou týchto \"sprejov\" docielite iba \"rozohnanie\" ploštíc po celom byte a pokiaľ bývate v bytovom dome urýchlite tak ich migráciu do ďalších bytových jednotiek.

Čo naopak urobiť môžete:

 • Prať prádlo na 60 ºC – spoľahlivo zahubíte všetky vývojové štádiá vrátane vajíčok.
 • Prádlo, ktoré nie je možné prať na 60 je potrebné po vypratí pri nižších teplotách umiestniť do sušičky, kde pri teplote nad 40 ºC uhynú všetky vývojové štádiá vrátane vajíčok.
 • Predmety, ktoré nie je možné takýmto spôsobom ošetriť môžete vložiť do vreca a umiestniť do mrazničky: pri -18 ºC na 4 dni.
 • Pri namočení prádla a textílií do studenej vody hynú dospelé jedince a nižšie vývojové štádiá do 24 hodín, vajíčka však prežívajú.
 • Alternatívnym spôsobom k ošetreniu kníh, oblečenia a ďalších materiálov je použitie CO2. Tento materiál vložte do vákuových vriec, vysajte vzduch a z tlakovej nádoby do vreca napustite CO2 a nechajte takto niekoľko dní.
 • Kontaktujte profesionálnu dezinsekčnú firmu s bohatými skúsenosťami ohľadom hubenia ploštíc.

 

Hubenie ploštíc 

Každá odborná literatúra uvádza, že stále je najlepším spôsobom hubenia ploštíc opakovaná aplikácia postreku s reziduálnym účinkom a to v počte 2 – 3 zásahy. Všetky ostatné metódy sú doposiaľ klasifikované ako pomocné a nevedú k 100% vyhubeniu ploštíc. Nižšie v bodoch sú zhrnuté výhody a nevýhody jednotlivých metód.

 • Aplikácia postreku s reziduálnym účinkom – potreba opakovanej aplikácie (2 – 3 x), momentálne jediná spoľahlivá a účinná metóda likvidácie ploštíc.
 • Použitie dymovnice: na ploštice veľmi malá, skoro žiadna účinnosť, príčinou je nezanechanie takmer žiadneho rezidua účinných látok na povrchoch, a súčasne s tým fakt, že dym nie je schopný sa dostať do všetkých skulín.
 • Toxický plyn (fosforovodík, kyanovodík): je účinný, ale vďaka svojej vysokej toxicite nie je možné ho v bytoch, bytových a rodinných domoch použiť.
 • Para a vysoká teplota: ploštice síce neprežívajú vysoké teploty, ale táto metóda hubenia je metódou pomocnou. Z logiky veci vyplýva, že pri použití pary sa musí ošetriť 100% povrchov a miest zamoreného priestoru, čo je nemožná záležitosť. Pokiaľ sa vynechá čo len malá časť, v ktorej ploštica sídli, tieto ploštice prežívajú a naďalej nerušene prospievajú. Ploštice sú parazity, ktoré sa ukrývajú vo veľmi tesných priestoroch umiestnených aj hlboko v materiáloch, kde majú mikroklímu, ktorú nie je schopná vysoká okolitá teplota narušiť.
 • Vysávače, obaly matracov, aktívne či pasívne pasce, para, vysoká teplota sú pomocné metódy, ktoré môžu znížiť početnosť ploštíc, avšak nie ich vyhubiť.

 

 


Úspešnosť zásahu je daná správnym výberom účinných látok, dôkladnosťou a dôslednosťou zásahu a súčinnosťou vlastníkov či nájomníkov obytných priestorov.


 

 Ako pripraviť obytné priestory na zásah 

Úspešnosť zásahu je daná správnym výberom účinných látok, dôkladnosťou a dôslednosťou zásahu a súčinnosťou vlastníkov či nájomníkov obytných priestorov. Súčinnosť majiteľov spočíva predovšetkým v príprave obytných priestorov na aplikáciu postreku a v dodržiavaní pokynov zadaných po našom zásahu. Základom takejto prípravy je:

 • Vypratanie úložných priestorov z postelí a z pod postelí (neprenášať veci do iných izieb)
 • Vypratanie úložných priestorov zo sedačiek a z pod nich.
 • Vypratanie nočných stolíkov v bezprostrednej blízkosti postele.
 • Uvoľniť podlahovú plochu pre aplikáciu postreku – rôzne drobnosti, oblečenie atď. umiestniť napríklad na stôl.

Ako zásah prebieha

Vykonanie zásahu našou firmou je dôkladná a dôsledná záležitosť. Postrekom ošetrujeme nasledujúce miesta:

 • Matrace a postele zo všetkých strán – pokiaľ to dispozícia bytu a konštrukcia dovoľuje zdvíhame postele a ošetrujeme ich aj zo spodnej strany – veľmi časté miesto výskytu ploštíc.
 • Sedačky a kreslá zo všetkých strán.
 • Nočné stolíky a príslušenstvo priliehajúce k posteliam.
 • Zadné strany obrazov, garniže, priestupy kúrenia.
 • Podlahy a podlahové lišty. Steny minimálne do výšky postele.
 • Miera aplikácie postreku je daná členitosťou priestoru a mierou zamorenia prostredia, pri veľmi silnej infestácii, a v prípadoch kedy to považujeme za nutné k eradikácii ploštíc, odporúčame ošetriť celé steny, stropy a ďalšie vybavenie obytných priestorov.

 

Pri každom zásahu sa snažíme zrozumiteľne predať maximálne množstvo informácií o danom škodcovi a spôsobe hubenia. Vždy vystavujeme protokol o vykonanej práci, kde sú uvedené všetky informácie o zásahu a pokyny pre vlastníka ošetreného priestoru.

Ing. Vraník: 0905 454 159, Ing. Dagmar Vraníková: 0905 580 547, Mgr. Vraník: 0907 932 090