Zoonózy

Zoonóza: choroba prenosná zo zvierat na človeka

Nasledujúcimi chorobami sa od vymenovaných druhov zvierat, roztočov a hmyzu môžeme nakaziť iba v prípade, že sa v ich organizme daný pôvodca konkrétneho ochorenia nachádza (či už u nich spôsobuje ochorenie s klinickými príznakmi, alebo sú \"len\" vektormi (prenášačmi). V žiadnom prípade to neznamená, že sa od spa môžeme nakaziť napríklad Leptospirózou pokiaľ on sám nie je infikovaný a neprebieha u neho ochorenie s klinickými príznakmi.

 

Najznámejšie a najčastejšie sa vyskytujúce zoonózy prenášané stavovcami 

PES / MAČKA

Vnútorné parazity (endoparazity): leishmanióza, giardióza, toxoplazmóza, kryptosporidióza, encefalitozoonóza, mezocestoidóza, tenióza, echinokokóza, toxokaróza (škrkavky), ankylostomóza, trichurióza, trichinelóza. Vonkajšie parazity (ektoparazity): Kliešť obyčajný, Cheyletiella, Sarkoptový svrab, Notoedrový svrab, Otodectový svrab, Blcha mačacia, Blcha psia, Blcha ľudská, trombikulóza. Bakteriálne ochorenia: bartonelóza (ochorenie z mačacieho škrabnutia), Leptospiróza (pes sa najčastejšie nakazí zožratím infikovaného hlodavca či pri kontakte s jeho močom, človek sa od nakazeného psa môže nakaziť stykom s jeho močom či krvou).

POTKAN / MYŠ

Vnútorné parazity (endoparazity):  toxoplazmóza. Vonkajšie parazity (ektoparazity): kliešť obyčajný,  blchy, cheyletielóza, trombikulóza, Ornithonissus bacoti. Vírusy: choriomeningitida. Baktérie: leptospiróza, salmonelóza, tularémia, ricktesióza, yersinióza, streptobacilóza, listerióza.

VTÁCI, VOLNE ŽIJÚCA HYDINA, HOLUBY

Vnútorné parazity (endoparazity):  toxoplazmóza, trichomonóza. Vonkajšie parazity (ektoparazity): Kliešťovec holubí, klieštikovec kurí, trombikulóza. Vírusy: chrípka. Baktérie: tuberkulóza, pseudotuberkul., chlamydióza, kampylobakter, salmonelóza, ornitóza.

Všetky uvedené druhy stavovcov môžu byť pre človeka zdrojom plesní, najmä dermatofýt.

 

Najznámejšie a najčastejšie sa vyskytujúce zoonózy prenášané článkonožcami

Ploštica posteľná

Medzi rokmi 1980 -2017 bolo publikovaných množstvo klinických a laboratórnych štúdií zaoberajúcich sa problematikou prenosu pôvodcov ochorení z ploštíc na človeka. V nedávnej štúdii bolo navrhnutých 45 patogénov ako možných kandidátov pre prenos plošticami, avšak úloha ploštice ako vektora infekčných ochorení nebola doposiaľ jednoznačne preukázaná. Autori literárnej rešerše (Bed bugs and possible transmission of human pathogens: a systematic review) z roku 2016, ktorá sa zaoberá doposiaľ uverejnenými odbornými článkami s klinickými a laboratórnymi štúdiami, toto tvrdenie podporujú. Taktiež predpokladajú spolu s autormi niekoľkých ďalších odborných článkov, že ploštice pravdepodobne obsahujú “neutralizačné faktory“, ktoré tlmia virulenciu patogénov a tým znižujú schopnosť ploštíc prenášať infekčné ochorenia. K preukázaniu úlohy ploštice ako vektora infekčných agens sú potrebné ďalšie štúdie.

Kliešť obyčajný

Vnútorné parazity (endoparazity): babesióza (vyvoláva ochorenie u psov). Vírusy: klíšťová encephalitida. Baktérie: lymská borelióza, bartonelóza, anaplazmóza, ricketsióza, tularémia.

Mucha domáca

Vnútorné parazity (endoparazity):  kryptosporidióza, giardióza. Baktérie: salmonelóza.

Vši, švoli

Vnútorné parazity (endoparazity): dipylidióza, bartonelóza. Baktérie: salmonelóza.

Komáre

Vnútorné parazity (endoparazity): dirofylarióza (kožná, srdcová forma).

Blchy

Vnútorné parazity (endoparazity): dipylidióza.

Svrček, šváb, rus

Baktérie: salmonelóza.

 

Roztoče a hmyz môžu byť príčinou alergických reakcií, najmä pri masívne zamorenom prostredí. Alergické reakcie vznikajú najmä na tzv. exuvie (zvlečená koža) a časti tiel odumretých jedincov, ktoré sa pri pohybe a vírení prachu dostávajú do vzduchu. Ďalej môže dochádzať k tzv. kontaktným dermatitídam (zápal kože pri styku s alergénom), či výrazným alergickým reakciám až anafylaktickému šoku (napríklad pri parazitovaní krvsajúcimi roztočmi či hmyzom). Hmyz a roztoče môžu pasívne prenášať ďalších pôvodcov ochorení v závislosti na prostredí v akom sa pohybujú.

Ing. Vraník: 0905 454 159, Ing. Dagmar Vraníková: 0905 580 547, Mgr. Vraník: 0907 932 090